XuntadeGalicia

SUBVENCIÓNS E AXUDAS

 

27a1 - copia  Programa “Emprega Muller” para la contratación de mujeres. Incentivos a la contratación indefinida (12.000,00 euros), contrato temporal 12 meses (6.000,00 euros) entre otros.  25 abril 2019

27a1 - copia   Axudas do Igape para novos emprendedores GALICIA EMPRENDE  axudas para investimentos en bens de equipamentos, construccións, aplicación informáticas e outros gastos. Subvención ata o 30% do investimento. 17 abril 2019

27a1 - copia   Programa Emprega Xuventude: bono para a contratación das persoas mozas menores de 30 anos desempregadas . 9 abril 2019

27a1 - copia    Contratación de traballadores parados de longa duración 2019. Para tódalas empresas e autónomos.  21 marzo 2019

27a1 - copia   Subvención promoción do emprego autónomo 2019. Para altas de novos autónomos. 26 enero 2019

27a1 - copia    Contratación indefinida de traballadores 2019. Só para autónomos.  26 enero 2019


VARIOS

27a1 - copia    Subvención contratación jóvenes (16-29) FUNDACION LACAIXA –  para empresas y autónomos por la contratación de jóvenes inscritos en Garantía Juvenil. Subvenciones contratación temporal (700,00 €/mes) y contratación indefinida (800,00 €/mes). Pago directo. Plazo abierto 2019.  6 febrero 2019