Contratación de traballadores parados de longa duración 2019. Para tódalas empresas e autónomos.  21 marzo 2019 . Xunta de Galicia.

Resumen:

Poderán ser beneficiarias dos incentivos as persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens que contraten persoas desempregadas de longa duración por conta allea para prestaren servizos en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia.

A persoa traballadora pola que se solicita a subvención debe ser persoa desempregada parada de longa duración.

Os contratos temporais terán unha duración mínima inicial de 12 meses.

As contratacións indefinidas iniciais realizadas ao abeiro desta orde de convocatoria incentivaranse cunha axuda de 10.000 euros.

As contratacións temporais cunha duración mínima inicial de doce meses realizadas ao abeiro desta orde de convocatoria incentivaranse cunha axuda de 5.000 euros.

Prazo de presentación:  21/03/2019 – 30/09/2019

Máis información   27a1 - copia